רשימת המלונות למימוש שובר הפלטיניום פלוס - PLATINUM +

הערות: בכפוף לתנאי המימוש המופיעים בכל שובר | ט.ל.ח  |  קל נופש רשאית לשנות את המבצע ו/או רשימת המלונות ו/או התנאים ללא הודעה