אני רק שאלה

לפניכם מגוון שאלות ותשובות של צוות קל נופש בכל הקשור לשוברי הנופש שלנו, הזמנתם ואופן השימוש